Jak zarejestrować instalację LPG w Wydziale Komunikacji w Warszawie?

Z pewnością każdy, kto od lat jeździ samochodem z instalacją LPG może potwierdzić, że generuje ona sporo oszczędności. Oczywiście warunkiem jest odpowiednie założenie całej instalacji – jednak u nas w firmie zawsze przebiega to idealnie. Jednak kiedy decydujesz się na tego typu rozwiązanie w swoim samochodzie, musisz przygotować się na kilka formalności, które powinieneś załatwić po wykonaniu montażu.

Na samym początku warto przygotować sobie wszystkie niezbędne dokumenty. Są to:

  • specjalny druk zgłoszenia zmiany w dowodzie rejestracyjnym,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • karta pojazdu,
  • faktura bądź rachunek za usługę montaży instalacji LPG w samochodzie,
  • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej do zasilania gazem,
  • jeśli w sprawie występuje pełnomocnik, należy przygotować także dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w takiej sytuacji należy uiścić opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo, w wysokości 17 zł).

Oczywiście należy zabrać ze sobą także dowód osobisty czy inny dokument ze zdjęciem do potwierdzenia tożsamości. W przypadku, kiedy właścicielem pojazdu jest osoba prawna, należy zabrać ze sobą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

To prawda – dokumentów jest dość dużo, ale są tu także pewne plusy – dowód rejestracyjny pojazdu na szczęście jest dokumentem, w którym można wpisywać modyfikacje bez konieczności wystawiania nowego egzemplarza. Dzięki temu cała sprawa trwa znacznie krócej, niż wydawanie duplikatu z wpisaną zmianą.

Komplet dokumentów należy złożyć do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w konkretnej dzielnicy. Po złożeniu dokumentów otrzymujemy informację, w jakim terminie możemy odebrać swój dowód rejestracyjny. Najczęściej istnieją trzy tryby terminów odpowiedzi – niezwłoczny, do jednego miesiąca bądź do dwóch miesięcy.

W naszym warsztacie zawsze dbamy o to, aby spełnić wszystkie oczekiwania klienta. Dlatego też zawsze służymy radą oraz fachowym wsparciem również w załatwieniu formalności. Zapraszamy!