Budowa instalacji LPG

W zależności od modelu auta, w którym zakłada się instalację LPG, wykorzystujemy różne konfiguracje poszczególnych elementów. Każda jedna zbudowana jest jednak z podstawowych części, na które składa się gotowa instalacja.
Warto poznać elementarną budowę tego rodzaju konstrukcji, aby mieć świadomość sposobu jej działania. Składa się ona przede wszystkim z:
– sterownika – decyduje on o dawkowaniu ilości paliwa do silnika, a także o momencie przejścia z zasilania benzynowego
na gazowe,
– wtryskiwaczy – na podstawie impulsów przekazywanych przez sterownik umożliwiają one dostarczenie odpowiedniej
ilości gazu do kolektora ssącego,
– reduktora – powoduje przekształcenie się płynu zawierającego propan i butan w gaz, który jest dostarczany do silnika,
– filtra fazy lotnej – zapobiega przedostaniu się zanieczyszczeń z paliwa do silnika,
– wielozawóru – jego zadaniem jest kontrola ciśnienia w butli, przekazywanie konkretnej ilości gazu do silnika oraz
prawidłowe tankowanie,
– zbiornika gazu – magazynuje on zatankowane paliwo; najczęściej umieszcza się go w bagażniku pojazdu lub w miejscu przeznaczonym do przechowywania koła zapasowego,
– wlewu gazu – pozwala na prawidłowe tankowanie mieszanki propanu i butanu do zbiornika.